ติดต่อโฆษณา นโยบายการให้บริการ เว็บเพื่อนบ้าน ติดต่อเรา
 
เข้าสู่ระบบสมาชิก
thaisermons.com  
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก «
ลืมรหัสผ่าน «
หน้าแรก หนังสือแนะนำ ฟังเพลง ข่าว คลิปดีมีแง่คิด บทความใหม่ ศิษยาภิบาล คำหนุนใจ บทความทั่วไป เพื่อนคริสเตียน เว็บบอร์ด
Home หนังสือแนะนำ เพลง ข่าวคริสเตียน คลิปวีดีโอ บทความใหม่ ศิษยาภิบาล คำหนุนใจ บทความทั่วไป เพื่อนคริสเตียน เว็บบอร์ด
ขำขัน-ฮา-บนธรรมมาส
ประเด็นร้อน
คำเทศนา NT
อธิบายพระคัมภีร์ OT
อธิบายพระคัมภีร์ NT
คำปรึกษา
ศิษยาภิบาล
บทเทศน์อื่นๆ
บทความใหม่ Update
รูปนี้มีข้อคิด
บทความผู้นำ
คริสตจักร Church
บทความดีๆ
คำสอนเรื่องครอบครัว
พระคัมภีร์วันละคำ
คริสตจักรแบ๊บติส์เชียงใหม่
หนังสือแนะนำ
หนังสือแนะนำ
 
หมวด » อธิบายพระคัมภีร์ NT

ศึกษาพระธรรมโรม (ROMANS) อ. ธวัช เย็นใจ

ศึกษาพระธรรมโรม (ROMANS)
อ. ธวัช เย็นใจ 

1.คำนำ (Foreword)
        เมื่อเราอ่านพระธรรมกิจการจบแล้ว ก็จะต่อด้วยพระธรรมโรมใช่ไหม? เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า อัครสาวกเปาโลมิได้เป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรโรม แต่โบสถ์แห่งนี้มีมานานแล้ว และตอนที่เปาโลจรดปากกาเขียนหาพี่น้องคริสเตียนชาวโรมันนั้น ท่านก็ยังไม่เคยไปเยือนกรุงโรมมาก่อนเลย เปาโลได้บอกเรื่องนี้ในโรม 1:10-15 และ 15:20-22 
        นักการศึกษาพระคัมภีร์คาดกันว่า ผู้ทีี่นำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไปถึงกรุงโรมครั้งแรกนั้น น่าจะเป็นพวกชาวโรมันที่ร่วมประชุม ณ กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลเพนเตคอส พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา ทำให้เกิดการฟื้นฟูจิตวิญญาณครั้งใหญ่ (กจ. 2:10) จากนั้นก็มีพี่น้องคริสเตียนจากคริสตจักรในแคว้นต่างๆ (ที่เปาโลก่อตั้ง) อพยพไปอยู่ในกรุงโรมด้วย แล้วช่วยกันตั้งคริสตจักรต่างๆรายรอบกรุงโรม (รม. 16:1-16) เรียกว่า "คริสตจักรที่ประชุมกันที่บ้าน" - The Church that meets at their  house (ข้อ 5)
       สมาชิกในคริสตจักรเหล่านี้มีทั้งชาวยิวและชนชาติอื่นๆ โดยปกติแล้วเป็นเรื่องยากและแทบเป็นไปไม่ได้เลย ที่คนอิสราเอลจะคบหาสมาคมกับคนต่างชาติ แต่เมื่อคนเหล่านี้ได้กลับใจเสียใหม่ รับเชื่อในพระเยซูคริสต์ และรับการสวมทับด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาชาวยิวจึงสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคนชาติต่างๆได้ - นี่คือสิ่งมหัศจรรย์อย่างแท้จริง!
        เราอ่านพบว่า ขณะที่เปาโลอาศัยอยู่บ้านคริสเตียนคนหนึ่งชื่อกายอัสที่เมืองโครินธ์ ท่านทำการประกาศข่าวประเสริฐ และสอนพระวจนะของพระเจ้า ได้เขียนจดหมายถึงพี่น้องคริสเตียนที่เมืองโรม มีเทอร์ทิอัสเป็นผู้เขียนตามคำบอกของเปาโล เสร็จแล้วก็ฝากไปกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเฟบี ซึ่งกำลังจะเดินทางไปยังกรุงโรม (รม. 16:12, 23, 1 คร. 1:14)
        นับเป็นช่วงเวลาแห่งการประกาศข่าวประเสริฐ เป็นเที่ยวที่สามของเปโล ท่านได้เตรียมตัวจะเดินทางต่อไปยังกรุงเยรูซาเล็ม พร้อมกับนำเงินบริจาค(ถวาย)ของพี่น้องคริสเตียน ไปช่วยเหลือแก่คนยากจนเหล่านั้น (กจ. 20:2-5, 1 คร. 16:1-4, รม. 15:25-27) เปาโลแจ้งให้ผู้เชื่อชาวโรมันรู้ถึงแผนการของท่านว่า เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญที่เยรูซาเล็มแล้ว ท่านก็จะเดินทางต่อไปยังกรุงโรมทันที 
        เปาโลบอกพวกเขาว่า กรุงโรมเป็นทำเลที่เหมาะมากสำหรับการเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปทางซีกโลกตะวันตก (ยุโรป) ดังที่มีคำกล่าวว่า "ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม" All roads to Rome  แต่ก่อนที่จะเดินทางมาถึง เปาโลก็ฉวยโอกาสใช้จดหมายฉบับนี้ สั่งสอนพี่น้องคริสเตียนให้มีความเชื่อที่มั่นคง และเจริญเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อพวกเขาจะได้เข้มแข็งในการเผย(แพร่ส่ง)ต่อข่าวประเสริฐไปสู่ผู้อื่นอีกมากมาย (รม.1:10-12, 15:24, 28-29, รม. 15:14-19) 
        ข้อคิด เปาโลเป็นตัวอย่างของคริสเตียนแท้ ที่มีชีวิตอยู่เพื่ิอพระเยซู!
   
2.เนื้อหาสาระของพระธรรมโรม (Contents)
         อาจกล่าวได้ว่า พระธรรมโรมเป็นเล่มที่ยากที่สุด ในบรรดาจดหมายฝากทั้ง 13 ฉบับ เป็นทั้งหลักศาสนศาสตร์ที่หนักแน่นที่สุดในพระคัมภีร์ใหม่ และทรงอิทธิพลมากที่สุดของเปาโล ด้วยเหตุนี้กระมังจึงจัดอันดับให้อยู่ในเล่มแรก เนื้อหาสาระของพระธรรมโรมเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างสำหรับคนต่างชาติที่กลับใจมารับเชื่ิอวางใจในพระเยซูคริสต์ ดังนั้น จึงสมควรแล้วที่จะให้พระธรรมโรมเป็นเล่มต่อจากกิจการของอัครทูต
         มีตำนานที่เล่าว่า อัครสาวกเปโตรเป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรโรม และเป็นสันตะปปาองค์แรก เป็นผู้ที่มี
สิทธิอำนาจอย่างเต็มที่ในการควบคุมคริสตจักรทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นผู้กำหนดความเป็นความตายของ
คริสเตียนอีกด้วย แต่ตามความเป็นจริงแล้ว ไม่มีหลักฐานหรือตำราประวัติศาสตร์เล่มใดบันทึกไว้อย่างนั้น เปโตรไม่เคยมาเยือนกรุงโรมเลย เป็นเพียงโมเมเอาจากพระธรรมมัทธิว 16:18-19 เท่านั้น ไม่มี
บันทึกเล่มใดที่กล่าวถึงว่า เปโตรเคยมากรุงโรม!  
        ดังที่กล่าวมาแล้ว คริสตจักรโรมก่อตั้งโดยพี่น้องคริสเตียนที่ไปร่วมในเทศเพนเตคอสที่กรุงเยรูซาเล็ม (กจ. 2:10) รวมถึงความร่วมมือจากผู้เชื่อในแคว้นมาซิโดเนียและเอเชีย ดังนั้น เปาโลจึงมิได้ถือว่าคริสตจักรโรมอยู่ภายใต้อาณัติของท่าน โดยบอกถีงเป้าหมายของท่านว่า อยู่ที่ประเทศสเปนในยุโรป "อันที่จริง​ข้าพเจ้า​ได้​ตั้งเป้า​ไว้​ว่า​จะ​ประกาศ​ข่าวประเสริฐ​ใน​ที่​ซึ่ง​ไม่​เคย​มี​ใคร​ออก​พระนาม​พระคริสต์​มา​ก่อน เพื่อ​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​ไม่​ก่อขึ้น​บน​รากฐาน​ที่​คนอื่น​ได้​วาง​ไว้​ก่อน​แล้ว" (โรม 15:20 THSV11)
         พระคัมภีร์ข้อนี้ น่าจะเป็นหลักการของพวกเราคริสเตียนทุกคนในปัจจุบันนี้ด้วย!
         เปาโลได้บอกแก่พี่น้องคริสเตียนโรม ท่านวางแผนหลายครั้งว่า จะมาเยี่ยมเยียนเพื่อแบ่งปันพระพรฝ่ายวิญญาณแก่พวกเขา แต่ก็มีเหตุขัดข้องทุกครั้ง แต่ถึงกระนั้นความตั้งใจของเปาโลก็มิได้ล้มละลายไป ท่านจะมาเยี่ยมพวกเขาในเร็วๆนี้อย่างแน่นอน (รม. 1:13-15, 15:23-32) 
          จุดประสงค์ของการเขียนจดหมายฉบับนี้ ประการแรก เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากพวกพี่น้องคริสเตียนโรมัน ได้รับข่าวลือที่บิดเบือนคำสอนของเปาโล (รม.3:8, 6:1-2,15) เป็นศาสนศาสตร์ที่ผิดแผกไป ประการที่สอง เปาได้พยายามแก้ไขปัญหาบางเรื่องที่เกิดขึ้นในคริสตจักรโรม อันเกี่ยวเนื่องด้วยทัศนะคติของคนยิวที่มีต่อคนต่างชาติ และของคนต่างชาติต่อคนอิสราเอล (รม.2:1-29, 3:1,9, และ 11:11-12) 
         อาจกล่าวได้ว่า เนื้อหาสาระสำคัญของพระธรรมเล่มนี้ อยู่ในบทแรกเลย "ข้าพเจ้า​ไม่มี​ความ​ละอาย ใน​เรื่อง​ข่าวประเสริฐ เพราะว่า​ข่าวประเสริฐ​นั้น​เป็น​ฤทธานุภาพ​ของ​พระเจ้า เพื่อ​ให้​ทุกคน​ที่​เชื่อ​ได้​รับ​ความ​รอด พวก​ยิว​ก่อน แล้ว​พวก​กรีก​ด้วย เพราะว่า​ใน​ข่าวประเสริฐ​นั้น ความ​ชอบธรรม​ซึ่ง​เกิด​มา​จาก​พระเจ้า​ก็​ได้​สำแดง​ออก​โดย​ความ​เชื่อ และ​เพื่อ​ความ​เชื่อ ตาม​ที่​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “คน​ชอบธรรม​จะ​มี​ชีวิต​ดำรง​อยู่​โดย​ความ​เชื่อ” (โรม 1:16-17)
        ปัญหาใหญ่ของมนุษย์ทั้งปวงคือความบาป และทุกคนมีความปรารถนาจะเป็นคนชอบธรรม (รม. 1:18-3:20) แต่ความจริงก็คือว่า ไม่ว่าจะเป็นคนยิวหรือคนต่างชาติต่างก็จมอยู่ในบาป ตกอยู่ภายใต้พระพิโรธ(การพิพากษา)ของพระเจ้าทั้งสิ้น ไม่มีใครสามารถเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ได้เลย นอกจากมีความเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้น (รม. 3:21-4:25)
        การเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อนี้ พระคัมภีร์สอนแตกต่างจากศาสนาใดๆในโลก (ที่บอกว่าถ้าจะเป็นคนดีและมีศีลธรรมได้ จะต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎแห่งศีลธรรมที่กำหนดไว้) ไม่มีทางอื่นใด แต่โดยทางพระคุณ ความเชื่อและมั่นใจในความรอด (รม. 5) พระเจ้าประทานความชอบธรรมให้แก่มนุษย์ โดยทางการตายต่อบาปในพระคริสต์ (รม.บทที่ 6) พระเจ้าทรงปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากพันธนาการของพระบัญญัติ และประทานความชอบธรรมให้โดยไม่คิดมูลค่า (รม. บทที่7) 
         ดังนั้น ผู้เชื่อจึงเป็นบุตรของพระเจ้า และมีชีวิตใหม่โดยพระวิญญาณ ซึ่งจะนำชีวิตของคริสเตียนไปสู่สง่าราศี (รม.บทที่ 8) พระเจ้าทรงทำการไถ่มนุษย์ทั้งหลาย ไม่เว้นแม้แต่ชนชาติอิสราเอลที่ขณะนี้ยังไม่เชื่อในพระองค์ก็ตาม (รม. บทที่ 9-11) เปาโลจบพระธรรมโรมลงตรงที่ประกาศว่า ชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระคริสต์นั้น ทำให้เกิดความชอบธรรมและความรัก มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคม ทางด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม (รม. บทที่ 12-14) เปาโลปิดท้ายด้วยเรื่องการชี้แจงแผนการส่วนตัวของท่าน และคำทักทายส่วนตัว ใครต่อใครมากหน้าหลายตา มีคำเตือนสติพวกเขาและคำยกย่องสรรเสริญพระเจ้า (รม.15-16) 
       ข้อคิด คุณเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วหรือยัง?

 
TAG : อาจารย์ธวัช เย็นใจ นักเขียนวรรณกรรมคริสเตียนไทย บทความ ข้อคิด คำเทศนา หนังสือคริสเตียน, ศึกษาพระธรรมโรม (ROMANS) อ. ธวัช เย็นใจ ,
เขียนเมื่อ :  25 สิงหาคม 2560 22:12:08 เข้าชม :  63   ครั้ง แจ้งลบ
เว็บราคาพี่น้องคริสเตียน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำแดงชีวิตคริสเตียน  
สำแดงชีวิตคริสเตียน
สำแดงชีวิตคริสเตียน “เหตุ​ฉะนั้น ครั้น​ข้าพเจ้า​ได้​ยิน​ว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​วางใจ​ใน​พระ​เยซู​เจ้า และ​ท่าน​รัก​ธรรมิก​ชน​ทั้ง​ปวง” (อฟ.1:15)
เข้าชม : 305 ครั้ง
Philadelphia (วว. 3:7-13)คริสตจักรแห่งความรัก  
Philadelphia (วว. 3:7-13)คริสตจักรแห่งความรัก
พระเจ้าทรงดลใจให้ยอห์นเขียนพระธรรมวิวรณ์ ในช่วงเวลาที่คริสเตียนได้รับการกดขี่ข่มเหงอย่างหนัก เพื่อหนุนใจให้มีความเชื่อ มีกำลังใจ มีความหวัง ให้คริสเตียนดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ ใน 3 บทแรกกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลก ส่วนอีก 19 บทเป็นเหตุการณ์ที
เข้าชม : 1413 ครั้ง
เรื่องเกี่ยวกับผีๆ!  : ธวัช เย็นใจ  
เรื่องเกี่ยวกับผีๆ! : ธวัช เย็นใจ
เรื่องเกี่ยวกับผีๆ! : ธวัช เย็นใจ
เข้าชม : 63 ครั้ง
ศึกษาพระธรรมกาลาเทีย  
ศึกษาพระธรรมกาลาเทีย
พระธรรมกาลาเทียเขียนโดยเปาโล ในช่วงเวลาประมาณ คศ. ๔๙ หัวข้อสำคัญคือ “ความรอดโดยทางพระคุณและความเชื่อ” ซึ่งท่านได้เน้นเรื่องนี้กับคริสเตียนเอเฟซัสเช่นกัน (อฟ. ๒.๘-๙) ใน กท. ๑.๑, ๕.๒ และ ๖.๑๑ เปาโลเขียนจดหมายไปถึงคริสตจักรต่างๆในแคว้นกาลาเทีย (ประกอบด้วยชา
เข้าชม : 3810 ครั้ง
thaisermons.com
Contact Us : tawatyenjai@yahoo.com
Copyright 2012 © thaisermons.com
by.Tawat Yenjai