ติดต่อโฆษณา นโยบายการให้บริการ เว็บเพื่อนบ้าน ติดต่อเรา
 
เข้าสู่ระบบสมาชิก
thaisermons.com  
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก «
ลืมรหัสผ่าน «
หน้าแรก หนังสือแนะนำ ฟังเพลง ข่าว คลิปดีมีแง่คิด บทความใหม่ ศิษยาภิบาล คำหนุนใจ บทความทั่วไป เพื่อนคริสเตียน เว็บบอร์ด
Home หนังสือแนะนำ เพลง ข่าวคริสเตียน คลิปวีดีโอ บทความใหม่ ศิษยาภิบาล คำหนุนใจ บทความทั่วไป เพื่อนคริสเตียน เว็บบอร์ด
ขำขัน-ฮา-บนธรรมมาส
ประเด็นร้อน
คำเทศนา NT
อธิบายพระคัมภีร์ OT
อธิบายพระคัมภีร์ NT
คำปรึกษา
ศิษยาภิบาล
บทเทศน์อื่นๆ
บทความใหม่ Update
รูปนี้มีข้อคิด
บทความผู้นำ
คริสตจักร Church
บทความดีๆ
คำสอนเรื่องครอบครัว
พระคัมภีร์วันละคำ
คริสตจักรแบ๊บติส์เชียงใหม่
หนังสือแนะนำ
หนังสือแนะนำ
 
หมวด » บทความใหม่ Update

พลเมืองของพระเจ้า เอเฟซัส 2:19

พลเมืองของพระเจ้า
เอเฟซัส 2:19 
      "เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​จึง​ไม่ใช่​คน​ต่างด้าว​ต่าง​แดน​อีก​ต่อไป แต่​ว่า​เป็น​พล​เมือง​เดียว​กัน​กับ​ธรรมิก​ชน และ​เป็น​ครอบครัว​ของ​พระ​เจ้า"
       เปาโลได้ทำให้เรามองเห็นภาพอันสวยงามยิ่งในพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ ซึ่งทรงกระทำให้คนต่างชาติและคนยิวกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต่างเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของพระเจ้า
      1. ไม่เป็นคนต่างแดนอีกต่อไป
         ​ในฉบับอมตธรรมเพื่อชีวิตใช้คำว่า “บัดนี้ท่านไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับพระเจ้าอีกต่อไป” คำว่า”ต่างแดน” เปาโลใช้ภาษากรีกว่า “ซีนอส” เมืองที่อยู่ภายใต้อาณัติของอาณาจักรกรีกเรียกว่า “ซีนอย” ไม่เป็นการง่ายเลยที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในต่างแดน นักเขียนคนหนึ่งได้กล่าวว่า มันเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับคุณเอง เพราะมิใช่ป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเลย เมื่อไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน โดยปกติแล้วคนต่างด้าวมักไม่ค่อยชอบที่จะอยู่ในบ้านเมืองของคนอื่นและเขามักจะถูกตั้งข้อสงสัยอยู่เสมอๆ
       2. ไม่เป็นคนต่างด้าว ​
       เปาโลใช้คำในภาษากรีก หมายถึงผู้ที่เดินทางผ่าน คนแปลกหน้าหรือผู้พักแรมชั่วคราว คนที่ไปอาศัยอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง เขาไม่ได้รับสัญชาติของประเทศนั้น ต้องถือบัตรต่างด้าวหรือพาสปอร์ตอยู่ตลอดเวลา คนเหล่านี้จะต้องเสียภาษีอย่างเต็มอัตรา ในชณะที่เขาไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลย ดังนั้น คำว่าซีนอสและพาโรอิเคียมีความหมายที่ใกล้เคียงกันมาก
        แต่เปาโลได้ทำให้เรามีความชื่นชนยินดีและปลาบปลื้มสุดที่จะประมาณได้ เมื่อท่านกล่าวต่อไปว่า
       3. คนต่างชาติ 
       เป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชน ในภาษากรีกคำว่า “พลเมือง” คือซัมโพลิเทท ซึ่งอาจจะแปลว่า “สัญชาติ” ก็ได้ ซึ่งเป็นการสัมพันธ์สนิทมิใช่เพียงฝ่ายกายเท่านั้น แต่เป็นความสัมพันธ์ทางฝ่ายจิตวิญญาณด้วย​
       4. คนต่างชาติเป็นครอบครัวของพระเจ้า  
      คือเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวมีสิทธิ์มีเสียงทุกอย่างเท่าเทียมกัน ฉบับประชานิยมว่า “เป็นคนในครอบครัวของพระเจ้า” นี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเหลือของพระเจ้า แต่ก่อนเราเป็นคนต่างด้าว ต่างแดน ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง อยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างและขาดที่พึ่ง แต่บัดนี้เราเป็นพลเมืองชองสวรรค์อยู่ในครอบครัวของพระเจ้า
        ผู้ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศคงจะได้สัมผัสกับความรู้สึกเช่นนี้ดี เช่น ความเงียบเหงา อ้างว้าง ว้าเหว่ คริสเตียนคนหนึ่งกล่าวว่า “ผมเคยเดินทางไปต่างประเทศเพียงสองอาทิตย์ แต่มันดูเนิ่นนานเหมือนดังสองปี รับบีของยิวคนหนึ่งกล่าวว่า “อยู่ในแผ่นดินของบิดา (ยิวนับถือพ่อ) เพียงวันเดียว ก็ดีกว่าอยู่ในแผ่นดินอื่นร้อยวัน” เอ บี เดวิดสัน ได้บอกเราถึงการเดินทางไปต่างแดน โดยเช่าบ้านเล็ก ๆ พักอาศัยอยู่ ตอนเย็นๆท่านเดินอย่างโดดเดี่ยวไปตามถนนในเมือง บางครั้งจะมองเข้าไปตามหน้าต่างบ้าน เห็นครอบครัวแห่งความสุข มี พ่อ แม่ ลูกๆ นั่งรอบโต๊ะอาหารข้างเตาไฟอันอบอุ่นและสนุกสนานในการพูดคุยกัน และทันใดนั้นม่านหน้าต่างก็ปิดลง ท่านถอนหายใจและรู้สึกเปลี่ยวเปล่าอยู่ท่ามกลางความมืดที่โรยตัวลงมา
         ​เหตุการณ์ในทำนองนี้จะไม่เกิดขึ้นในครอบครัวของพระเจ้าอย่างเด็ดขาด เพราะกำแพงแห่งชั้นวรรณะ ผิวพรรณ เชื้อชาติได้ถูกทำลายลงอย่างราบคาบแล้ว แต่ดูเหมือนว่าในบางครั้งคริสตจักรพยายามที่จะสร้างกำแพงขึ้นมาอีก ต่างจากที่พระเยซูได้ทรงฉีกม่านในพระวิหารขาดเป็นสองท่าน เพื่อให้มนุษย์ทุกคนไปถึงพระเจ้าได้ แต่ทว่าพวกปุโรหิตและนักศาสนาทั้งหลายได้นำม่านฝืนนั้นมาเย็บติดกันอีก นับว่าเป็นเรื่องที่เศร้าที่สุด
         ​บางคริสตจักรได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่า คริสเตียนที่จะรับพิธีมหาสนิท (คือดื่มน้ำองุ่นและรับประทานขนมปัง) ในโต๊ะของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับพิธีบัพติสมาแล้วเท่านั้น
​นี่เป็นการสร้างกำแพงขวางกั้นพลไพร่ของพระเจ้า มิให้เข้าสนิทสนมในครอบครัวของพระองค์ ไม่มีพระคัมภีร์ตอนไหนที่ระบุว่า คนที่จะรับพิธีศีลมหาสนิท ได้จะต้องได้รับพิธีศีลบัพติสมามาก่อน พระเจ้าทรงทำลายอุปสรรคขวางกั้นระหว่างพระองค์ต่อมนุษย์ลงแล้ว อย่าให้ใครหรืออะไร อาจจะเป็นธรรมนูญของครสิตจักร คณะผู้ปกครอง ศาสนาจารย์) มาบังอาจสร้างเครื่งขวางกั้นขึ้นมาอีกเลย.
 
TAG : อาจารย์ธวัช เย็นใจ นักเขียนวรรณกรรมคริสเตียนไทย บทความ ข้อคิด คำเทศนา หนังสือคริสเตียน, พลเมืองของพระเจ้า เอเฟซัส 2:19 ,
เขียนเมื่อ :  19 กรกฎาคม 2560 21:58:32 เข้าชม :  160   ครั้ง แจ้งลบ
เว็บราคาพี่น้องคริสเตียน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ความสว่างเกิดขึ้น  
ความสว่างเกิดขึ้น
พระเจ้า​ตรัส​ว่า “จง​เกิด​ความ​สว่าง” ความ​สว่าง​ก็​เกิด​ขึ้น พระเจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ความ​สว่าง​นั้น​ดี และ​ทรง​แยก​ความ​สว่าง​ออกจาก​ความ​มืด (ปฐมกาล 1:3, 4 TH1971)
เข้าชม : 230 ครั้ง
พระเจ้า (God)  
พระเจ้า (God)
เวลาที่คนไทยกล่าวคำอวยพร จะลงท้ายด้วยคำว่า "ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญ เทอญ" ก็มีคนสงสัยและถามว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนั้นคืออะไร? มีคำตอบมากมายหลายประการ แต่ดูเหมือนว่ามันมิได้ทำให้คลายความแคลงและจุใจเลย!
เข้าชม : 315 ครั้ง
ฉลองครบรอบ 500 ปีโปรเตสแต้นท์ : ธวัช เย็นใจ  
ฉลองครบรอบ 500 ปีโปรเตสแต้นท์ : ธวัช เย็นใจ
ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเขียนเรื่องนี้ (Protestant) แต่เพราะวันก่อนเจอเพื่อนคริสเตียนคนหนึ่ง เป็นศิษยาภิบาลและผู้อำนวยการองค์กรประกาศข่าวประเสริฐแห่งหนึ่ง เราคุยกันถึงเรื่องที่จะนำพี่น้องคริสเตียนให้กลับเข้ามาอยู่ในร่องในรอยของพระคัมภีร์ ที่ปรากฎอยู่ใน 2 ทธ
เข้าชม : 233 ครั้ง
จงรวย  
จงรวย
"พระธรรมของพระเจ้าดีกว่าเงินเป็นพันแท่ง" (สดด. 119:72) "คนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงิน" (ปญจ. 5:10) "เงินก็จัดให้ได้ทุกอย่าง" (ปญจ.10:19)
เข้าชม : 333 ครั้ง
thaisermons.com
Contact Us : tawatyenjai@yahoo.com
Copyright 2012 © thaisermons.com
by.Tawat Yenjai