ติดต่อโฆษณา นโยบายการให้บริการ เว็บเพื่อนบ้าน ติดต่อเรา
 
เข้าสู่ระบบสมาชิก
thaisermons.com  
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก «
ลืมรหัสผ่าน «
หน้าแรก หนังสือแนะนำ ฟังเพลง ข่าว คลิปดีมีแง่คิด บทความใหม่ ศิษยาภิบาล คำหนุนใจ บทความทั่วไป เพื่อนคริสเตียน เว็บบอร์ด
Home หนังสือแนะนำ เพลง ข่าวคริสเตียน คลิปวีดีโอ บทความใหม่ ศิษยาภิบาล คำหนุนใจ บทความทั่วไป เพื่อนคริสเตียน เว็บบอร์ด
ขำขัน-ฮา-บนธรรมมาส
ประเด็นร้อน
คำเทศนา NT
อธิบายพระคัมภีร์ OT
อธิบายพระคัมภีร์ NT
คำปรึกษา
ศิษยาภิบาล
บทเทศน์อื่นๆ
บทความใหม่ Update
รูปนี้มีข้อคิด
บทความผู้นำ
คริสตจักร Church
บทความดีๆ
คำสอนเรื่องครอบครัว
พระคัมภีร์วันละคำ
คริสตจักรแบ๊บติส์เชียงใหม่
หนังสือแนะนำ
หนังสือแนะนำ
 
หมวด » คำเทศนา NT

อีสเตอร์ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย 1 คร 15:1-5

อีสเตอร์ *
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย
1 คร 15:1-5

คำนำ
     อีสเตอร์เป็นเทศกาลที่สำคัญของคริสเตียนและเป็นเทศกาลแห่งชีวิต ต่างจากเทศกาลสงกรานต์/ปีใหม่ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งการเมาเหล้าและความตาย!
     อีสเตอร์เป็นเวลาที่พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ ภายหลังจากที่ถูกจับถูกทรมาน ถูกจับตรึงตายที่บนไม้กางเขน ถูกฝังไว้ในอุโมงค์เป็นเวลาสามวันแล้วพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตาย
     นี่เป็นความหวังอันสูงสุดของมนุษย์ อีสเตอร์ทำให้ชีวิตมีความหมาย เราต้องการมากกว่าเกิดมา กิน นอน เล่น ทำงาน แต่งงาน มีลูกหลาน แก่เฒ่าและก็ตายไป

(1)อีสเตอร์เริ่มต้นที่ปฐมกาล (ปฐก 1:26-28)
     1)พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ (ข้อ 26)
     หมายถึงมนุษย์มีความเหมือนกับพระเจ้าทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณ มีความดี ความรัก ความบริสุทธิ์และยุติธรรมทุกอย่าง ดังนั้น มนุษย์จึงมีความแตกต่างจากสัตว์  
    ข้อคิด : คำสอนว่ามนุษย์มาจากลิง(จริงไหม?) เกมส์ ตอนแรกเป็นปลา ต่อมาแมว เป็นลิงและเป็นมนุษย์ / พาสมาชิกไปสวนสัตว์พบกราบไว้บรรพบุรุษที่อยู่ในกรง "ลิง"
     2)พระเจ้าทรงให้มนุษย์มีอำนาจ
     พระเจ้าทรงให้มนุษย์มีอำนาจเหนือสัตว์ และพืชทั้งปวง ทั้งยังให้สิ่งเหล่านั้นเป็นอาหารของเราด้วย ต่างจากคำสอนของบางศาสนาที่ว่า "ฆ่าสัตว์เป็นบาป"
ตัวอย่าง : ฆ่าสิ่งใดเมื่อเกิดชาติหน้าจะเป็นสิ่งนั้น ฆ่าคนดีกว่า!
     สิ่งสำคัญคือพระเจ้าให้เรามีอำนาจเหนือความชั่วร้าย ความผิดบาป ยาเสพติด (เหล้า บุหรี่ กัญชา ยาบ้า ยาอี)
     3)พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีสองเพศ
      "พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง" (ข้อ 27)
ขอให้สังเกตในพระคัมภีร์มีแค่สองเพศเท่านั้นคือชายกับหญิง ไม่มีกะเทย เกย์ ทอมดี้และอีแอบ คำถาม : แล้วพวกเพศที่สามมาจากไหน? / พระเจ้าสร้างโดยไม่ได้ตั้งใจ
     4)มนุษย์รับพระพร
     "พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่เขา" (ข้อ 28) ทุกวันนี้มนุษย์ต่างพากันเสาะแสวงหาพร งานแต่งงาน "ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร" งานวันเกิด
"ขอให้มีิายุมั่นขวัญยืน" "ยามหลับขอให้ได้เงินหมื่น..."
     ตัวอย่าง : ไปขอพรจากอาจารย์ 
     วันนี้พระเจ้าจะทรงอวยพระพรจากสวรรค์แก่พวกเราทั้งหลายทุกคน เป็นพรที่ประเสริฐ คือจิตวิญญาณของเราไม่ต้องพินาศในบึงไฟนรก แต่อยู่กับพระเจ้าที่สวรรค์!

(2)มนุษย์ทำบาป
    ปฐก 3 ที่ในสวนเอเดนอันสวยงาม มารซาตานได้เข้ามาล่อลวงมนุษย์ให้หลงกินผลไม้ต้องห้าม มันทำให้มนุษย์(อาดัมกับเอวา)สงสัยในความรักของพระเจ้า
     1)ทำให้ตามองเห็น ความสวยงามของผลไม้ (ตาหัน = ตัณหา)
     2)ทำให้เกิดความอยาก ต้องการตอบสนองตัณหาของตนเอง
     3)เอื้อมมือไปจับผลไม้ต้องห้ามนั้นมากิน และยังส่งให้สามีกินด้วย
     4)รู้สึกตัวว่าได้ทำบาป เกิดความกลัว หนีไปแอบซ่อนตัวอยู่ในสวน
     รม 3:23, 6:23, มนุษย์ต้องพบกับความพินาศฝ่ายจิตวิญญาณคือตกนรก
     คำพูดที่เป็นจริง "ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น"
     ตัวอย่าง : นิสัยบาป 

(3)อีสเตอร์คือคำตอบ
    1)พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางรอดพ้นบาป
    ยน 3:16 พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนแม้ว่าจะเป็นคนบาปที่หลงทางไป โดยประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ให้เสด็จลงมายังโลกนี้(ในวันคริสตมาส) ประสูติที่รางหญ้า ดำเนินชีวิตท่ามกลางคนบาป ทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้คนตายฟื้นขึ้นมา
     ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ใดที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จะไม่พินาศ(ตกนรก) แต่มีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ คุณเป็นใคร มาจากไหนไม่สำคัญ พระเยซูไม่ได้มองดูที่การศึกษาต่ำหรือสูง มีเงินหรือยากจน สวยหรือไม่สวย คุณรับเชื่อวันนี้ก็รอดเดี๋ยวนี้เลย
     อฟ 2:8-9 รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ มิใช่ทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ / แจกเงินฟรีใครอยากได้มารับเอา!
     
     2)การคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
     พระคัมภีร์ 1 คร 15 เปาโลกล่าวถึงเรื่องเดียวเท่านั้นคือ "อีสเตอร์" ท่านได้รับความรอดโดยข่าวประเสริฐนั้น (ข้อ 2) "เป็นเรื่องสำคัญที่สุด คือพระคริสต์ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเรา" (ข้อ 3) "ทรงถูกฝังไว้ และวันที่สามทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย" (ข้อ 4)
     ตัวอย่าง : ภรรยานักเทศน์แต่งชุดดำ "พระเยซูตายแล้วและไม่ฟื้นขึ้นมา"
     พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้บันทึกมากกว่า 10 ครั้งคำที่ว่า "พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว" นี่เป็นเรื่องที่แตกต่างจากพวกพระและศาสดาทั้งหลาย ที่ตายไปหมดแล้ว กระดูกของพวกเขาเป็นเครื่องยืนยัน ตัวอย่าง: สำนักปู่สวรรค์
     3)เหตผลสิบประการที่เชื่อเรื่องนี้
     เหตุผลที่คนเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย 1.อุโมงค์ที่ว่าง
เปล่า ไม่มีศพอยู่  2. มีพยานจำนวนมากยืนยันความจริง 3.ชีวิตที่มีชัยชนะต่อความตาย ชนะความผิดบาปและผีมารซาตาน 4. ชีวิตของผู้ที่เชื่ิอได้รับการเปลี่ยนแปลง  (2 คร 5:17) 
 
สรุป
     -อีสเตอร์มีความหมายว่า พระเจ้าทรงสร้่างเราและรักเราทั้งหลาย
     -มนุษย์ได้ทำบาป แต่พระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์ลงมาตายที่บนไม้กางเขน
เพื่อตายไถ่บาปของเรา
     -อีสเตอร์คือการที่พระเจ้าทรงนำความรัก ความหวัง สันติสุข ความชื่นชมยินดีและชีวิตนิรันดร์มาสู่เราทุกคน
     อีสเตอร์มีจริงหรือไม่ก็ดูหน้าพวกคริสเตียนก็รู้ "มีความชื่นชมยินดี" 
     ยน 14:1-6 "ท่านวางใจในพระเจ้า ก็จงวางใจในเราด้วย"

 
TAG : อาจารย์ธวัช เย็นใจ, อีสเตอร์ * พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย 1 คร 15:1-5,
เขียนเมื่อ :  16 เมษายน 2560 08:25:06 เข้าชม :  246   ครั้ง แจ้งลบ
เว็บราคาพี่น้องคริสเตียน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นิมิตแห่งมาซิโดเนีย  
นิมิตแห่งมาซิโดเนีย
“ในเวลากลางคืน เปาโลได้นิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่า ขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าในแคว้นมาซิโดเนียเถิด” (ข้อ ๙) ส่วนมากนิมิตจะมาโดยทางความฝัน การอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ ฟังคำเทศนาและพูดคุยหรือรับคำแนะนำจากผู้รับใช้ของพระเจ้า
เข้าชม : 1551 ครั้ง
สิเมโอนสรรเสริญพระเจ้า  
สิเมโอนสรรเสริญพระเจ้า
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคริสตมาสที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง คือ “สิเมโอน” คงจะมีเป็นคนที่มีอายุมากแล้ว แต่ท่านมีจิตวิญญาณดี มีความรู้ในพระคัมภีร์ (ต่างจากคนแก่ทั่วไปที่ขี้น้อยใจ ชอบเรียกร้องความสนใจ พูดมากและขี้บ่น)
เข้าชม : 1076 ครั้ง
เป้าหมายสูงสุดในชีวิต  
เป้าหมายสูงสุดในชีวิต
หัวข้อของเราในการเทศนาวันนี้ คือ ““เป้าหมายสูงสุดในชีวิต” ดร. ริค วอร์เรนได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยชื่อ The purpose of driving life (ชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์) และขายดิบขายดีไปทั่วโลก พระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวถึง “แผนการและความคิด” ของมนุษ
เข้าชม : 3284 ครั้ง
ครอบครัวคริสเตียน  
ครอบครัวคริสเตียน
ในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่องครอบครัวไว้มากมาย ทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ มีคำสอนที่เกี่ยวกับแต่ละบุคคลไว้อย่างชัดเจน เช่น มนุษย์ชายหญิงคนแรกของโลก เรื่องสามีภรรยาคู่แรก ลูกคนแรก และความบาปแรก จนถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาประสูติ
เข้าชม : 1895 ครั้ง
thaisermons.com
Contact Us : tawatyenjai@yahoo.com
Copyright 2012 © thaisermons.com
by.Tawat Yenjai